Skip to main content

 

 

 

 

 

Persoonlijk behandelplan, afgestemd op leeftijd

We streven naar een zo optimaal mogelijk herstel

Samen bepalen we welke hoogspecialistische behandeling het beste past

Van alle behandelingen die het Expertisecentrum Eetstoornissen aanbiedt, is het effect in meer of mindere mate wetenschappelijk aangetoond. Maar er is niet één behandeling die werkt voor iedereen met een eetstoornis. Wij maken in ons behandelaanbod onderscheid tussen jongeren en volwassenen: 12-14-jarigen doorlopen een ander programma dan jongeren van 14-18 jaar, ook voor volwassenen hebben we een eigen aanbod. Bovendien bieden we specifieke behandelprogramma’s aan voor Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en Binge Eating Disorder. Maar de beste behandeling is en blijft maatwerk. Daarom stellen we met iedere cliënt een persoonlijk behandelplan op, dat aansluit bij de specifieke behoefte van dat moment.

Onze behandelprogramma’s zijn zo intensief als nodig is; we passen de inhoud en frequentie van het contact én de combinatie van behandelingen aan op het individu. We maken tevens combinaties met behandelingen uit het specialistische zorgaanbod van GGZ Oost Brabant. Als de situatie verbetert en hoogspecialistische zorg niet meer nodig is, kunnen cliënten gebruik (blijven) maken van het reguliere behandelaanbod van GGZ Oost Brabant, of van een andere zorgaanbieder.

Doel van de behandeling

Het doel van iedere behandeling is dat mensen zowel lichamelijk als geestelijk zo goed mogelijk herstellen (liefst: genezen) van hun ziekte. Soms kan ook stabilisatie of verbetering van de kwaliteit van leven het doel zijn. We streven ernaar dat cliënten weer normaal gaan eten en bewegen, niet meer op een inadequate manier compenseren en een gezond gewicht in stand kunnen houden. Maar we werken ook aan de lichaamsbeleving én aan de onderliggende problemen die van invloed zijn op het eetgedrag. In alle gevallen geldt: hoe eerder iemand onderkent dat er een probleem is en in behandeling gaat, des te beter het resultaat.

Intake en diagnose

Na verwijzing door de huisarts of een medisch specialist nodigen we mensen uit voor een intake. Ter voorbereiding hierop vullen zij een vragenlijst in, daarna volgt een gesprek met een van onze behandelaren. Jongeren van 12-17 jaar worden uitgenodigd met hun ouders, maar ook volwassenen kunnen iemand meenemen. In 1 of 2 gesprekken proberen we een zo compleet mogelijk beeld van de situatie te krijgen. De behandelaar bespreekt de intake vervolgens met collega’s in het multidisciplinaire team. Daarna nodigen we de cliënt en de naaste(n), zoals ouders, partner of andere betrokkenen, uit voor een gesprek over onze voorlopige diagnose en de behandelmogelijkheden die wij zien.

Persoonlijk behandelplan

Bij het opstellen van het persoonlijke behandelplan maken we een keuze uit ons behandelaanbod. We bieden behandelingen aan voor Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, Binge Eating Disorder en andere voedings- en eetstoornissen (zoals ARFID of atypische eetstoornissen). Op dit moment is er geen behandelaanbod voor jongeren met Binge Eating Disorder, voor volwassenen is dat er wel.

Bij het maken van keuzes in de behandeling wegen we verschillende factoren af:

  • Wat is de medische situatie?
  • Hoe lang duurt de eetstoornis al en hoe ernstig is hij?
  • Speelt er ook andere psychiatrische problematiek, hoe ernstig is die en is er een relatie met de eetstoornis?
  • Hoe gemotiveerd zijn de cliënt en de naasten en hoe groot is hun draagkracht?
  • Wat was/is het effect van eerdere en nog lopende behandelingen?

Op basis hiervan bepalen we samen met de cliënt en de naasten welke (combinatie van) behandeling(en) iemand gaat volgen. Dit leggen we vast in een persoonlijk behandelplan.

De intensiteit van de behandeling hangt af van wat er nodig is. Dit zijn de opties:

  • Cliënten komen een aantal uur per week naar het Expertisecentrum voor Eetstoornissen. Dit noemen we poliklinische of ambulante behandeling.
  • Cliënten komen enkele dag(del)en per week naar het centrum, voor een behandelprogramma dat bestaat uit een combinatie van verschillende therapieën. Dit noemen we dagklinische of deeltijdbehandeling.
  • Cliënten kunnen tijdelijk worden opgenomen voor een behandeling in onze kliniek, bijvoorbeeld omdat de situatie lichamelijk gezien te onveilig is. Dit noemen we klinische behandeling.

FBT: familiegerichte behandeling met veelbelovende resultaten 

Voor de meeste kinderen en adolescenten met een eetstoornis is een familiegerichte behandeling de eerste keuze. Wij bieden jongeren van 12-14 jaar en hun gezin de internationaal beproefde, individuele familiegerichte behandeling (FBT) aan. De resultaten hiervan zijn veelbelovend: onderzoek toont aan dat er een grote kans is op genezing als de ziekte korter dan 3 jaar duurt. Dit geldt vrijwel altijd voor de allerjongsten, daarom beginnen we bij 12-14 jarigen zo snel mogelijk na de intake met de behandeling. 

Lees verder >>

Een behandelprogramma op maat, met aandacht voor de ontwikkelingsfase

Vrijwel alle jongeren van 14-18 jaar beginnen na hun intake in een startgroep, zodat ze zich kunnen motiveren en voorbereiden op hun behandeling; die kost namelijk behoorlijk wat tijd en energie. Ook kunnen wij zo bepalen welke (combinatie van) behandeling het beste bij ze past. Meestal bieden we groepsbehandeling aan, soms (ook) individuele therapie. Onze inzet is afgestemd op de ontwikkelingsfase van deze jonge doelgroep, genezing is het doel.

Lees verder >>

Een behandelprogramma op maat, zo intensief en specifiek als nodig

In het behandelaanbod voor volwassenen maken we onderscheid tussen Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en Binge Eating Disorder. Het komt weleens voor dat iemand direct na intake wordt verwezen voor een kortdurend traject of een klinische behandeling, maar veruit de meeste volwassenen beginnen na hun intake in een startgroep, zodat ze zich kunnen motiveren en voorbereiden op de behandeling; die kost namelijk behoorlijk wat tijd en energie. Ook kunnen wij zo bepalen welke (combinatie) van behandeling het beste bij ze past. We bieden in de meeste gevallen groepsbehandeling aan, gecombineerd met individuele gesprekken. In specifieke gevallen is er ruimte voor (aanvullend) maatwerk.

Lees verder >>