Skip to main content

 

 

 

 

 

Complexe problematiek

(Hoog)specialistische behandeling voor complexe problematiek

Wij bieden behandelprogramma’s aan per eetstoornis, afgestemd op de leeftijd

Het Expertisecentrum voor Eetstoornissen is gespecialiseerd in de behandeling van Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, Binge Eating Disorder, andere voedings- of eetstoornissen zoals ARFID en atypische eetstoornissen. Deze eetstoornissen hebben verschillende kenmerken, maar wat steeds centraal staat, is aanhoudend, verstoord eetgedrag en daarmee samenhangende lichamelijke, psychische en sociale problemen.

Een sluipende, ernstige ziekte

Anorexia Nervosa domineert gedachten, gevoelens en het sociale leven

Mensen die lijden aan Anorexia Nervosa (AN) beperken hun energie-inname tot minder dan wat zij lichamelijk gezien nodig hebben. Dit leidt tot een opmerkelijk laag lichaamsgewicht, kijkend naar hun lengte, leeftijd, sekse, ontwikkelingsfase en lichamelijke gezondheid. Patiënten hebben een intense angst om aan te komen, of zij vertonen aanhoudend gedrag om dit te voorkomen, zelfs bij een opmerkelijk laag gewicht. Anorexia Nervosa verstoort de manier waarop mensen hun lichaamsgewicht of figuur ervaren, heeft een onevenredig grote invloed op hun zelfwaardering en leidt tot een aanhoudend gebrek aan inzicht in de ernst van het lage lichaamsgewicht. 

Lees verder >>

Onbeheersbare eetbuien en ongezonde compensatie

Boulimia Nervosa is aan de buitenkant moeilijker waarneembaar

Boulimia Nervosa (BN) verstoort de manier waarop patiënten hun gewicht of lichaamsvorm ervaren, de ziekte heeft een onevenredig grote invloed op hun zelfwaardering en leidt tot een aanhoudend gebrek aan inzicht in de ernst van het ziektegedrag. Zij proberen zich te houden aan een zeer strikt eetpatroon, maar daardoor ontstaat juist een eetdrang die uitmondt in onbeheersbare eetbuien. Na een eetbui voelen zij zich zwak, schuldig en dik of ze hebben het idee kilo’s te zijn aangekomen. Dit leidt tot extreem compensatiegedrag om de calorieën weer kwijt te raken, bijvoorbeeld door te braken, laxeren en/of excessief te bewegen. 

Lees verder >>

Verborgen, ongecontroleerde eetbuien

Binge Eating Disorder (BED) leidt vaak tot overgewicht

Mensen met een eetbuistoornis hebben met regelmaat ongecontroleerde eetbuien, waarin ze in korte tijd snel veel eten en niet kunnen stoppen. Mensen met BED proeven niet wat ze eten en genieten er ook niet van; vaak verbergen zij hun eetbuien. Na de eetbui voelen ze schaamte, walging, somberheid en schuldgevoel. In tegenstelling tot mensen die lijden aan Boulimia Nervosa, compenseren zij hun eetbuien niet door te braken, laxeren of overmatig te bewegen. Daardoor hebben ze meestal last van overgewicht; al kan er ook sprake zijn van normaal gewicht. We zien wel vaak talloze dieetpogingen om het gewicht weer kwijt te raken, maar deze mislukken of verergeren de eetbuiten juist. Vaak gaan ze situaties uit de weg waarin ze met hun gewicht worden geconfronteerd. 

Lees verder >>

Vermijdend en restrictief eetgedrag

ARFID hangt niet samen met lichaamsbeeld, maar met een aversie tegen bepaald voedsel

Mensen die lijden aan ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) ofwel een vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis, eten zeer selectief en/of te weinig gevarieerd. Er is echter geen sprake van een verstoord lichaamsbeeld of angst om aan te komen, de fixatie richt zich puur op het voedsel zelf. Aan dit verstoorde eetgedrag ligt een extreme gevoeligheid voor bepaalde voedselkenmerken ten grondslag, zoals uiterlijk, samenstelling, kleur, geur, smaak, of temperatuur. Dit gedrag word ook wel zeer selectief of kieskeurig eten genoemd, of we spreken van een voedselaversie of een voedselfobie. ARFID heeft ingrijpende gevolgen voor de lichamelijke en psychosociale gezondheid. 

Lees verder >>

Een combinatie van symptomen

Niet iedere eetstoornis past precies in één hokje

Niet iedere eetstoornis voldoet precies aan alle kenmerken uit de diagnostiek. In de categorie ‘andere, atypische eetstoornissen’ vallen alle eetstoornissen die wel een aantal kenmerken vertonen van Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa of Binge Eating Disorder, maar niet álle. Denk bijvoorbeeld aan iemand die wel kenmerken heeft van Anorexia Nervosa, maar een normaal gewicht. Of iemand die alle symptomen laat zien van Boulimia Nervosa, maar bij wie de eetbuien en het compensatiegedrag minder dan 2 keer per week voorkomen. Het gaat dus vaak om een combinatie van symptomen van verschillende eetstoornissen. 

Lees verder >>