Skip to main content

 

 

 

 

 

Jongeren
12-14 jaar

FBT: familiegerichte behandeling met veelbelovende resultaten

Voor de meeste kinderen en adolescenten met een eetstoornis is een familiegerichte behandeling de eerste keuze. Wij bieden jongeren van 12-14 jaar en hun gezin de internationaal beproefde, individuele familiegerichte behandeling (FBT) aan. De resultaten hiervan zijn veelbelovend: onderzoek toont aan dat er een grote kans is op genezing als de ziekte korter dan 3 jaar duurt. Dit geldt vrijwel altijd voor de allerjongsten, daarom beginnen we bij 12-14 jarigen zo snel mogelijk na de intake met de behandeling.

PICTOS 73Doelgroep

Deze behandeling is bedoeld voor individuele gezinnen met een kind van 12-14 jaar, dat korter dan 3 jaar lijdt aan Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, of (op indicatie) een andere voedings- of eetstoornis. Er speelt weinig andere psychiatrische problematiek en er zijn geen andere problemen in het gezin.

Doel, inhoud, duur en frequentie

Een belangrijk uitgangspunt van de individuele, familiegerichte behandeling (FBT) voor 12-14-jarigen (ook wel de Maudsley-methode genoemd) is dat we het kind en de ouders helpen om samen te vechten tegen de eetstoornis. Geen van beiden hebben zij schuld aan het ontstaan van de ziekte, maar ze spelen allebei wel een rol in het herstel. Voor aanvang van de behandeling loopt de samenwerking tussen ouder en kind vaak niet goed, dat willen we verbeteren.

Een gespecialiseerde therapeut gaat gemiddeld een keer per week met de jongere en de ouders aan het werk. De behandeling bestaat uit verschillende fasen, verdeeld over ongeveer 20-40 sessies in totaal. Een belangrijk doel van de behandeling is het opleiden van de ouders tot co-therapeut, zodat zij hun kind adequaat kunnen helpen herstellen; het belangrijkste deel van het herstelproces gebeurt immers thuis. Veel ouders hebben het vertrouwen in zichzelf als opvoeder gaandeweg verloren, omdat ze geen grip kregen op de eetstoornis. FBT helpt hen de regie over de opvoeding en hun gezin terug te nemen. De ouders leren de eetstoornis te zien als een ernstige ziekte, die ingrijpen noodzakelijk maakt. Omdat hun kind op dit moment niet in staat is om gezonde keuzes te maken, nemen zij tijdelijk de verantwoordelijkheid voor eten, voeding, gewicht en bewegen over. Ze leren vaardigheden aan om deze rol goed te kunnen pakken en leren valkuilen (zoals overbetrokkenheid, kritisch reageren of niet op een lijn zitten) te omzeilen.

Daarnaast ontdekt de jongere wat het effect is van de eetstoornis op zijn/haar leven en hoe belangrijk het is om de hulp van de ouders te aanvaarden. De jongere leert opnieuw zelf verantwoordelijk te nemen voor eten, gewicht en bewegen. Ook gaan we aan de slag met onderliggende problematiek. Zo werken we samen toe naar het normaliseren van het eetpatroon, gewichtsherstel, een betere lichaamsbeleving en een positiever zelfbeeld.


Leestip
Het boek ‘Ouders als bondgenoot’ van James Lock en Daniel le Grange sluit aan bij onze behandeling en is een aanrader voor ouders.