Skip to main content

 

 

 

 

 

Onderzoeksteam

Een bevlogen onderzoeksteam met een praktijkgerichte focus

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek dient het belang van cliënt én samenleving 

Eetstoornissen kunnen zowel mentaal als lichamelijk ernstige negatieve gevolgen hebben. Zo is Anorexia Nervosa de psychiatrische aandoening met de hoogste mortaliteit; ook het overgewicht dat vaak samenhangt met Binge Eating Disorder kan grote gezondheidsproblemen veroorzaken. De behandeling van een eetstoornis is bovendien intensief en kostbaar. Daarom is een uniforme, wetenschappelijk onderbouwde, landelijke aanpak (zoals de Gezondheidsraad in juni 2022 adviseerde) belangrijk; het kan individuele herstelprocessen verbeteren én de volksgezondheid als geheel bevorderen. Het Expertisecentrum Eetstoornissen speelt daar graag een rol in. We doen aan wetenschappelijk onderzoek met een praktijkgerichte focus, dat de empowerment van cliënten centraal stelt en de zorg moet verbeteren.

Onderzoek als onderdeel van de beste zorg 

Het Expertisecentrum Eetstoornissen streeft ernaar de beste, topreferente zorg te leveren, door op basis van evidence-based pratice (EBP) te werken. Dit betekent dat de expertise van professionals, de ervaringen en wensen van cliënten én wetenschappelijk onderzoek onderdeel zijn van onze zorg. Aan iedereen die bij ons in behandeling komt, kan dus worden gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek (zonder expliciete schriftelijke toestemming worden gegevens uiteraard niet voor onderzoek gebruikt). Ook los van de onderzoeken die we doen, monitoren we de individuele behandelresultaten, omdat het cliënt en behandelaar helpt goed zicht te houden op de effecten van de behandeling.

Een toegewijd onderzoeksteam 

Het Expertisecentrum Eetstoornissen heeft een ervaren en bevlogen onderzoeksteam. Dit team bepaalt welke wetenschappelijke onderzoeken het centrum wil gaan uitvoeren; bij het maken van keuzes staat het belang van de cliënt voorop. Het bestaat in de kern uit:

  • Prof. Dr. Marrie Bekker, Hoofdopleider GZ-opleidingen Rino Amsterdam, bijzonder hoogleraar klinische psychologie VU Amsterdam, Em. Hoogleraar klinische psychologie Universiteit Tilburg

  • Dr. Mladena Simeunovic-Ostojic, psychiater en programmaleider

  • Dr. Joyce Maas, senior onderzoeker, psycholoog

  • Dr. Nynke Bodde, klinisch psycholoog/psychotherapeut, plaatsvervangend P-opleider en senior onderzoeker

  • Dr. Pia Burger, projectleider wetenschappelijk onderzoek

  • Drs. Nicky Bosman, promovendus

Het team werkt nauw samen met prof. Marrie Bekker van de VU Amsterdam en prof. Milan Petkovic van de TU Eindhoven. Daarnaast onderhoudt het onderzoeksteam contacten met (internationale) netwerken van onderzoeksinstellingen, opleidingen en commerciële partijen. Er lopen diverse samenwerkingen met het bedrijfsleven voor het onderzoek naar technologische innovaties.

Een onderzoeksprogramma met een heldere focus

Bij het aanbrengen van focus in het onderzoeksprogramma hanteert het onderzoeksteam duidelijke criteria, die gebaseerd zijn op de missie van het centrum: alle onderzoeken moeten direct bijdragen aan verbetering van de zorg; ofwel omdat ze de eigen kracht van patiënten, naasten en professionals kunnen versterken (empowerment), ofwel omdat ze een evidence-based practice of kansrijke innovatie kunnen opleveren.

Wetenschappelijke publicaties 

Het Expertisecentrum voor Eetstoornissen heeft de volgende wetenschappelijke publicaties uitgebracht.