Skip to main content

 

 

 

 

 

Consultatie en samenwerking

Actief in kennisdeling, betrokken in advies en samenwerking

Samen verbeteren we de zorg en bevorderen we resultaat

Het Expertisecentrum voor Eetstoornissen heeft in de loop der jaren veel expertise over eetstoornissen opgebouwd. We delen onze kennis en ervaring actief en ruimhartig met andere professionals. Zo kunnen zorgverleners ons op verschillende manieren inschakelen voor advies, consultatie of een second opinion over een individuele casus. Daarnaast zijn we lid van verschillende (preventie)netwerken om de kwaliteit van de zorg in algemene zin te verbeteren.

Spreekuren, consultatie en second opinions

De zorgstandaard Eetstoornissen beschrijft wat de beste behandelopties zijn voor mensen met een eetstoornis als Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, de eetbuistoornis (BED) of de vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis (ARFID). Hierin is ook een keuzehulp opgenomen, die professionals een concreet advies geeft voor behandeling en begeleiding. Toch kan het prettig zijn om in bepaalde situaties te overleggen met een gespecialiseerde collega.

Telefonisch spreekuur

Wij houden elke dag telefonische spreekuren voor professionals en anderen die willen overleggen over een individuele casus of andere vragen hebben. Voor de somatische vragen is een gespecialiseerde huisarts beschikbaar, voor overige vragen kunnen zij bellen met een van onze psychologen. Ook is er een telefonisch spreekuur voor specifieke vragen over jongeren tot 18 jaar.

Overzicht van telefonische spreekuren

Consultatieteam

Complexere hulpvragen over patiënten met een eetstoornis kunnen worden voorgelegd aan het consultatieteam. Dit team bestaat uit een psychiater, verpleegkundig specialist en een verpleegkundige. Zij ondersteunen huisartsen, specialisten in het algemeen ziekenhuis, collega’s uit de basis- en specialistische GGZ en andere professionals; dit doen ze zowel op afstand als op locatie.

Het consultatieteam kan:

 • aansluiten bij bestaande besprekingen;
 • specialistische anamnese uitvoeren;
 • meedenken over het op- en afschalen in zorg;
 • supervisie en consultatie verzorgen aan afdelingen, teams, huisartsen en specialisten;
 • scholing en trainingen geven;
 • een overzicht geven van mogelijke zorg die ingezet kan worden;
 • advies geven over voeding en diëtiek;
 • adviseren over risico-inventarisatie en management van eetstoornissen.

Aan externe consultatie zijn voorwaarden en kosten verbonden, via ons secretariaat kunt u hier meer informatie over opvragen.

Second opinions

Zorgverleners en patiënten die vastlopen in een behandeling, of advies willen over een complexe situatie, kunnen bij ons een second opinion aanvragen. Het consultatieteam van ons centrum denkt met een open, frisse, kritische blik mee over de beste manier om het herstelproces te bevorderen. Via ons secretariaat kunt u meer informatie opvragen.

Samenwerking in de regio en op landelijk niveau 

Om de kwaliteit van de zorg aan mensen met een eetstoornis te blijven verbeteren, zoekt het Expertisecentrum voor Eetstoornissen actief de samenwerking op, zowel binnen GGZ Oost Brabant als daarbuiten. We nemen deel aan een aantal landelijke overleggen voor samenwerking op inhoudelijk en strategisch niveau en zijn actief lid van een aantal verenigingen, waaronder:

 • K-EET: binnen de landelijke Ketenaanpak EETstoornissen (K-EET) werken we samen met andere professionals en ervaringsdeskundigen aan oplossingen voor betere en snellere verwijzing in de buurt, het vroeger en beter herkennen van eetstoornissen en samenhangende problematiek (comorbiditeit) en het bespreekbaar maken ervan (destigmatisering).

 • De Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE): binnen deze vereniging voor professionals zijn we betrokken bij het verbeteren van de structuur en kwaliteit van zorg en het bevorderen van onderzoek en preventie.
 • Brabants Eetstoornissen Netwerk (BEN): we delen onze kennis en ervaringen binnen dit netwerk van zorgverleners in Brabant, maar onderhouden ook contacten met andere (landelijke) centra voor de behandeling van eetstoornissen.